Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla środowiska akademickiego