Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla środowiska akademickiego

Warsztaty z prawa autorskiego

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 9 - Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia

11 czerwca 2019 r., godz. 10.00

Zgłoś swój udział