Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla środowiska akademickiego

Warsztaty z prawa autorskiego

Uniwersytet  Jana Kochanowskiego

Kielce, ul. Świętokrzyska 15

ustalanie terminu