Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Warsztaty z prawa autorskiego

Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszów, aleja Tadeusza Rejtana 16C

ustalanie terminu