Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Warsztaty z prawa autorskiego

Uniwersytet Opolski

Opole, plac Kopernika 11a

ustalanie terminu

Zgłoś swój udział