Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Warsztaty z prawa autorskiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

ustalanie terminu

 

Zgłoś swój udział