Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla środowiska akademickiego

Warsztaty z prawa autorskiego

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica

Kraków, aleja Adama Mickiewicza 30

ustalanie terminu