Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla środowiska akademickiego

Warsztaty z prawa autorskiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS)

Lublin, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5

19 kwietnia 2018 r., godz. 12.00 - sala Rady Wydziału Prawa i Administracji

Zgłoś swój udział