Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla środowiska akademickiego

O projekcie

Stowarzyszenie KOPIPOL organizuje warsztaty poświęcone zagadnieniom z prawa autorskiego, których celem jest poszerzenie wiedzy twórców na temat przysługujących im uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Warsztaty będą realizowane w okresie od 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny.


Przedsięwzięcie w szczególności kierowane jest do autorów utworów naukowych i technicznych, będących pracownikami poniżej wskazanych uczelni wyższych:
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Śląska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z działalnością Stowarzyszenia KOPIPOL ze szczególnym uwzględnieniem systemu repartycji indywidualnej, w ramach którego uprawnieni autorzy utworów naukowych i technicznych mogą otrzymać wynagrodzenia za swoje publikacje.

Honorowy Patronat nad warsztatami objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosław Gowin.