Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla pracowników naukowych uczelni wyższych