Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla środowiska akademickiego

Kontakt

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi

Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych


KOPIPOL


25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok.31

tel./fax.: (+48)(41) 341-54-39

www.kopipol.pl
, kopipol@kopipol.pl