Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla środowiska akademickiego

Akty prawne


Określenie kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.
Dz.U.2003.105.991 z dnia 2003.06.17
Wersja od: 1 lipca 2011 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY

z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

podbierz pdf

» Powrót