Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla środowiska akademickiego

Akty prawne


Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów. Dz.U.2011.105.616 z dnia 2011.05.24 Wersja od: 24 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 12 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów


» Powrót