Warsztaty z zakresu prawa autorskiego
dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Aktualności

2019-03-06 | Warsztaty na Uniwersytecie Opolskim
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego na "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla środowiska akademickiego" organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie KOPIPOL pod patronatem Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

Warsztaty odbędą się 26 marca 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Auli Błękitnej znajdującej się budynku Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego przy pl. Kopernika 11.


2018-11-16 | Warsztaty na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności pracowników naukowych Uniwersytetu Śląski w Cieszynie na "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych (II edycja)" organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie KOPIPOL pod patronatem Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.


Warsztaty odbędą się 23 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w centrum konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62.


2018-10-05 | Warsztaty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych (II edycja)" organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie KOPIPOL pod patronatem Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.


Warsztaty odbędą się 16 października 2018 roku o godzinie 14:00 w sali nr 207B (2 piętro) mieszczącej się w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10


2018-05-07 | Warsztaty na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych" organizowane przez Stowarzyszenie KOPIPOL pod patronatem Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.


Warsztaty odbędą się 19 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS przy pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5


2018-05-07 | Warsztaty na Politechnice Częstochowskiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii im. Jana Długosza "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych - II edycja" organizowane przez Stowarzyszenie KOPIPOL pod patronatem Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.


Warsztaty odbędą się 10 maja 2018 roku o godzinie 11:30 w sali AMF Wydziału Inżynierii Produkcji i TM Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19.« 1 2 3 4 5 »